Mobile menu

Digiuudised

Digiuudised

Koolide digiõppevara muutub mitmekesisemaks

Selgunud on 24 projekti, mis saavad toetust taotlusvoorust „Digitaalse õppevara arendamine ja haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine“. Projektide vahel jagatakse 517 873 eurot.Õpilased tahvelarvuti taga

Haridus- ja Teadusministeeriumi  hariduskorralduse osakonna juhi Ingar Dubolazovi sõnul saavad toetust need projektid, milles plaanitakse õppevara luua või kohandada just Eesti koolide vajadustest lähtuvalt. „Projektid hakkavad pakkuma nutikaid lahendusi nii üldhariduskoolide kui ka kutseõppeasutuste jaoks, samuti aitavad mitmed uudsed vahendid erivajadustega õpilastel paremini toime tulla. Loomisel on ka näiteks põhikoolile mõeldud matemaatika õppimise nutivahendid, füüsika- ja keemiakatsete digilahendused, ettevõtlusalased mängud, aga ka moodne digiõppevara kondiitriks või mootorsõidukitehnikuks õppijale,“ toob Dubolazov näiteid. Lisaks nendib Dubolazov, et õppevara innovatsioon on hea stardi saanud ning kindlasti on projektide raames kavandatav innustuseks järgmistes voorudes taotlejatele, et julgetaks välja pakkuda veelgi enam uudseid ja põnevaid haridusalaseid nutilahendusi.

Käesolevas voorus oli üheks toetuse saajaks Eesti Kogelejate Ühing. Projektijuhi Andres Melliku sõnul luuakse ühingu ja Cognuse OÜ arendatava www.kõneravi.ee platvormi ühistöös uued digitaalsed vahendid kogeluse kui kõnehäire tutvustamiseks ja haldamiseks. „Kuna kogelus mõjutab igapäevastes õppeprotsessides edukalt hakkama saamist, on sellele teemale keskendumine just üldhariduses kriitilise tähtsusega,“ selgitab Mellik, miks otsustati projekti raames uudsed digivahendid luua.

Peale õppevara valmimist tehakse projektide raames loodavad digilahendused koolidele kättesaadavaks portaali E-koolikott kaudu. Uus õppevara saab kasutusvalmis üldjuhul aasta jooksul ja peaks suures osas avalikkusele ligipääsetav olema järgmise õppeaasta jooksul.

Digiõppevara taotlusvoorust said toetust taotleda haridusasutused ning avalik-õiguslikud või eraõiguslikud juriidilised isikud. Innovesse esitati kokku 76 projektitaotlust, millest toetust said 24 projekti. Toetussummad projekti kohta jäid 3000 eurot kuni 30 000 euro vahemikku. Taotlejal tuli panustada ka 15% omaosalust.

Toetuse saajate nimekiri on leitav Innove kodulehelt.

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Digitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine” oli avatud 28. juunist kuni 28. oktoobrini 2019. Taotlusvooru viis läbi Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.