Mobile menu

Uudised

Muudatused toetustega seotud raamatupidamises ja e-toetuses

Lähiajal on toetuste vahendamise süsteemis kavas läbi viia muudatused, mis puudutavad toetustega seotud raamatupidamise korraldamist ja e-toetuse keskkonna ülesehitust. Allolev info on mõeldud Innove vahendusel toetuse saajatele.

Muudatused riigi raamatupidamise arvestuses

Alates 01.01.2019 muutub toetuste vahendamise kajastamine raamatupidamises.

Seni kajastas rakendusüksus Innove toetuse vahendamise oma raamatupidamises kuludes-tuludes ning kohustustes ja ettemaksetes toetuse saajaga.

Alates 01.01.2019 kajastab toetuse vahendamise oma raamatupidamises ministeerium, kelle poliitikavaldkonda projekt kuulub ja kelle riigieelarve osas see on planeeritud.

31.12.2018 seisuga lähevad rakendusüksuse raamatupidamisest toetuse saajatele toetuste maksmise kohustused ja ettemaksed üle vastava ministeeriumi raamatupidamisse. Sellega seoses tuleb ka toetuse saajatel viia saldod üle vastava ministeeriumi tehingupartnerile.

31.12.2018 võrdlevad nõuete ja kohustuste saldosid omavahel toetuse saaja ja ministeerium.
2018. aastal saadud toetuse (toetuse saajal tulu, Innovel kulu) saldod võrdlevad toetuse saaja ja Innove.

Palume informatsioon edastada oma asutuse raamatupidamisele.

Lisainfo:
Siret Bachmann, vanemraamatupidaja
tel 7350545, siret.bachmann@innove.ee

Irje Kullerkann-Lilleberg, pearaamatupidaja
tel 7350585, irje@innove.ee

 

Uuendused e-toetuse keskkonnas

  • Kulu tekkimise kuupäeva lisandumine

Alates 05.12.2018 lisandub e-toetuses maksetaotluse ja ettemakse jäägi tõendamise vormi kulusid tõendava dokumendi lisamise lehele uus andmeväli „Kulu tekkimise kuupäev“. See väli lisandub kõigile maksetaotlustele, mis ei ole seisuga 05.12.2018 välja makstud ja ettemakse jäägi tõendamistele, mis ei ole seisuga 05.12.2018 seisundis kontrollitud.

Hetkel ei ole selle välja täitmine kohustuslik, kuid soovitame seda siiski teha.

Uue välja lisamine on seotud muudatustega riigi raamatupidamise süsteemis, mille eesmärgiks on siduda e-toetuses olev informatsioon riigi raamatupidamise ja eelarve täitmise aruandlusega.

Kulu tekkimise kuupäevaks loetakse hetk, millal toetuse saajad seda kulu oma raamatupidamises kuluks kannavad või põhivara soetavad, seejuures ei oma tähtsust, millal selle kulu eest tasuti.

Lihtsustatud kulude hüvitamisviiside puhul  (standardiseeritud ühikuhinna, kindlasummalise makse kulud) märgitakse kulu tekkimise kuupäevaks tegevuse toimumise lõppkuupäev.

Ettemakse puhul ei ole vajalik kulu tekkimise kuupäeva näidata, kuna kulu ei ole veel tekkinud.

Kui kulu tekib perioodi jooksul, siis võib kulu tekkimise kuupäevaks määrata kulu tekkimise kuu viimase kuupäeva.

Kui maksetaotluse või ettemakse jäägi tõendamise kõikide kuluridade summa on väiksem kui 5000 eurot, võib kõikidele kuludele tekkimise kuupäevaks panna ühe ja sama kuupäeva.

Kindlasti tuleb maksetaotluses või ettemakse jäägi tõendamises kajastatava informatsiooni õigsuse tagamiseks kaasata maksetaotluse või ettemakse jäägi tõendamise koostamise juurde asutuse raamatupidaja.

Avaliku sektori toetuse saajad, kes võrdlevad raamatupidamise kontode saldosid üksteisega saldoandmike infosüsteemis, kajastavad maksetaotluses kulu tekkimise kuupäeva lähtudes sellest, millal avaliku sektori üksus kajastab oma raamatupidamises vastava toetuse tuluna. Ebaoluliste summade puhul võib projekti tulu kajastada ka kvartaalselt, määrates kulu tekkimise kuupäevaks kvartali viimase kuupäeva.

Erasektori üksustega võrdleb Riigi Tugiteenuste Keskus riigiasutuste saldosid vähemalt üks kord aastas saldoteatiste kaudu.

Küsimuste korral palume pöörduda Riigi Tugiteenuste Keskusesse: kaie.reiska@rtk.ee

 

Küsimuste korral palun pöörduge Innovesse oma projekti koordinaatori poole.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.