Mobile menu

Uudised

Õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid oodatakse arvamust avaldama

20. veebruarist kuni 30. märtsini viib Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Eesti üldhariduskoolides läbi rahuloluküsitlust, millesse seekord kaasatakse rekordarv õpilasi. Kõigil 4., 8. ja 11. klassi õpilastel, põhikooli lastevanematel ja õpetajatel on võimalik kaasa rääkida ja avaldada arvamust koolieluga rahulolu osas.

Iga-aastane rahuloluküsitlus toimub juba kolmandat korda ning selle ulatus kasvab. Kui 2016. aastal viidi küsitlus läbi 8. ja 11. klassi õpilaste hulgas, siis 2017. aastal küsitleti pea sajas koolis lisaks ka neljanda klassi õpilasi ning kaasati põhikooli õpilaste vanemaid ja õpetajaid. Tänavu toimub kõikne küsitlus, milles oodatakse osalema 34 500 last, kõiki põhikooliõpilaste vanemaid ja üldhariduskoolide õpetajaid. Edaspidi hakkab õpilaste küsitlus toimuma igal aastal ning õpetajate ja vanemate küsitlus üle kolme aasta.

Haridus- ja Teadministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valgu sõnul aitab keskne rahuloluküsitlus oluliselt tõsta tagasiside kvaliteeti nii kooli juhi, kooli pidaja kui riigi jaoks. “Objektiivne ja võrreldav tagasiside aitab mõtestada, milline on praegune olukord,“ ütles Valk. „See võimaldab planeerida edasisi samme, muutmaks koolis õppimist ja töötamist kõigile osapooltele huvitavamaks ja toredamaks, et meie õpilased ja õpetajad oleks rohkem motiveeritud.“

Küsitluse eesmärk on mõõta rahulolu erinevaid aspekte – kas koolikeskkond toetab sisemist motivatsiooni, millised on suhted ja kas kogetakse kiusamist, kuidas hinnatakse kooli füüsilist keskkonda ning milline on hinnang koolipidaja ja riigi tegevusele hariduse korraldamisel. Samuti on tähelepanu all õpikäsituse muutumine – elukestva õppe strateegias seatakse eesmärgiks, et õppimine peab olema reaalse eluga rohkem seotud ning toetama õppijate individuaalseid erinevusi.

Riik ja koolipidajad saavad küsitlusest väärtuslikku võrreldavat teavet olukorra muutuse kohta ning võimaluse jälgida, kuidas hariduspoliitilised otsused mõjutavad haridussüsteemis vahetult osalejate rahulolu.

Kõik koolid ja koolipidajad saavad tagasisidet oma kooli(de) kohta, peamised tulemused avaldatakse ka haridusandmete veebiportaalis www.haridussilm.ee

Lisainfo, sh näidisküsimused ja tagasiside vorm koolile on kättesaadavad ministeeriumi veebilehel www.hm.ee/et/rahulolu

2017. aastal toimus analoogne rahuloluküsitlus ka kutseõppe ja kõrgkoolide vilistlaste ning kutsekoolide õppijate ja õpetajate hulgas. Vilistlasuuringu aruanded on kättesaadavad ministeeriumi veebilehel.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.