Mobile menu

Uudised

Rahvusvaheliste prantsuse keele DELF-DALF eksamite hindajate koolitus

eksamiga tutvumineAlgas registreerimine rahvusvaheliste prantsuse keele DELF-DALF eksamite hindajate koolitusele. 

Koolituse toimumisajad:

 • Hindamisloa uuendamine: 25.01.2020 kell 09.00-16.30 (koolitus ja test)
 • Baaskoolitus A1-B2: 25.-27.02 kell 09.00-17.30
 • Baaskoolitus C1-C2: 28.-29.02 kell 09.00-17.30

Koolitajad:

 • Anu Lutsepp (SA Innove)
 • Piret Kanne (Prantsuse Instituut Eestis)
 • Nicolas Delage (Prantsuse Instituut Helsingis)

 Koolituse eesmärgid

 • süvendada teadmisi seoses DELF-DALF eksamite sisu ja hindamiskriteeriumitega;
 • saada näidiseksamite abil (esmane) praktiline hindamiskogemus;
 • valmistuda DELF-DALF hindamisprotsessis osalemiseks. 

Koolituse läbinu

 • omab ülevaadet DELF eksamitega seotud põhimõistetest;
 • tunneb DELF-DALF eksamite ülesehitust ja iseärasusi;
 • oskab parandada kirjalikke eksamitöid;
 • oskab läbi viia ja hinnata suulisi eksameid. 

 

Sihtgrupp, koolitusel osalemise eeldused

Koolitus on suunatud neile, kes

 • töötavad prantsuse keele õpetajatena või õpivad prantsuse keele õpetajateks;
 • soovivad paremini tunda DELF eksamite ülesehitust, iseärasusi ja hindamiskriteeriume;
 • soovivad panustada hindaja/eksamineerijana DELF eksamite läbiviimisesse;
 • soovivad uuendada juba olemasolevat eksamineerija litsentsi;
 • omavad prantsuse keeles vähemalt B2-taset. 

Koolituse teemad

 • CIEP ja rahvusvahelised prantsuse keele eksamid ja testid
 • Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemekirjeldused
 • DELF eksamite ülesehitus
 • A1-C2 DELF-DALF eksamite kuulamis- ja lugemisosa hindamine
 • A1-C2 DELF-DALF eksamite kirjaliku ja suulise eneseväljendusoskuse hindamine
 • Hindaja roll DELF-DALF eksamitel

Koolituse lõpetamine

Koolituse tulemusel väljastab CIEP (Centre International d’études pédagogiques) osalejatele viis aastat kehtiva rahvusvaheliselt tunnustatud tõendi. Tõendi väljastamise kriteeriumid:

 • osalemine koolituse kõigis moodulites;
 • aktiivne panustamine nii individuaalsetesse ülesannetesse kui grupiaruteludesse;
 • lõputesti edukas sooritamine. 

Hindamisõiguse andmine sõltub CIEP otsusest ning baseerub osaleja võimel hinnata nii suulisi kui kirjalikke eksamisooritusi lähtudes CIEP poolt selleks otstarbeks välja töötatud vahenditest. Vastavalt CIEP poolt saadud volitustele on koolituse läbiviijatel õigus osalejale hindamisõigus andmata jätta või teha seda osaliselt (vaid teatud tasemetel). 

Koolituse maksumus
Koolitus on osalejatele tasuta. 

Lisainfo ja registreerimine: anu.lutsepp@innove.ee

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.