Mobile menu

Uudised

Rajaleidja fookus on uuest aastast õppenõustamisel

Uuel aastal jätkavad Rajaleidja keskused õppenõustamisteenuste pakkumist, aga ei osuta enam karjääriteenuseid, mis antakse 1. jaanuaril 2019 üle töötukassale. Keskusi ootavad selle tulemil ees mõningad muudatused.Õppenõustamine

Innove Rajaleidja on noortele suunatud karjääriteenuseid edukalt arendanud aastaid ning nüüd antakse teatepulk edasi Eesti Töötukassale, et teenuse arendus ja osutamine riigi seisukohast optimeerida. Sellega seoses muutub Innove Rajaleidjas töötavate spetsialistide arv, juhtimisstruktuur ning mõnel juhul tööruumid ja nõustamisele registreerumise võimalused.

„Muudatused on kõige otstarbekam läbi viia üheaegselt. Meie peamine eesmärk on kõigile abivajajatele kvaliteetset õppenõustamisteenust edasi pakkuda – kliendile võimalikult mugavalt ja võrgustiku vaatest võimalikult tõhusalt,“ kommenteerib Innove Rajaleidja hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi.

Õppenõustajatel on haridussüsteemis täita oluline roll

Rajaleidja keskustes jätkavad tööd õppenõustajad – logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid – kellelt saab aasta vältel abi ligi 8500 last. Aastas nõustatakse haridusliku erivajadusega lapse toimetuleku toetamiseks ligi 17 000 täiskasvanut ning statistika näitab, et teenuse järele on aina kasvav vajadus.

Samuti kannavad keskused kooliväliste nõustamismeeskondade rolli. Meeskonnad annavad õpi-, käitumis- ja suhtlusraskuste korral soovitusi õppetöö, -metoodika, -kava ja -keskkonna valikul. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi antakse aastas keskelt läbi 3500, kuid ka nende järele on vajadus kasvanud. Sel aastal on võrgustikuüleselt perioodil jaanuar kuni oktoober antud juba 3421 soovitust.

Rajaleidja teenused jäävad igasse maakonda

Karjäärireformi tulemil muutub Rajaleidja võrgustikus töötavate spetsialistide arv ja sellega seoses vaadati üle ka vajadus seni kasutuses olnud tööruumide järele. 1. jaanuarist on enamus Rajaleidja keskusi küll samadel aadressidel, kuid väiksematel pindadel. Mõningad muudatused ootavad ees Põlva, Tallinna ja Kuressaare keskusi.

Põlva Rajaleidja tegutseb uuest aastast aadressilt J. Käisi 2. Senine Põhja-Eesti Rajaleidja keskus kolib 2019. aasta suvel kesklinnast Maakri tänavalt Ülemiste Citysse, kuhu klientidel on parem juurdepääs nii isikliku sõiduauto kui ühistranspordiga. Kuressaares uue asukoha läbirääkimised veel käivad.

Samuti koondatakse keskused uuest aastast ühiste juhtimispiirkondade alla: Lääne-Eesti (Haapsalu, Kuressaare, Kärdla), Harjumaa (Tallinn), Pärnu-, Viljandi- ja Raplamaa (Pärnu, Viljandi, Rapla), Virumaa (Jõhvi, Narva, Rakvere), Tartu-, Jõgeva- ja Järvamaa (Tartu, Jõgeva, Paide) ning Kagu-Eesti (Võru, Põlva, Valga). Innove Rajaleidja piirkonna juhtidena jätkavad kuus käesoleval hetkelgi ametis olevat juhti.

Tugispetsialistide puudusest, aga ka järjest suurenevast teenusvajadusest on Eestis palju räägitud. Tööjõu puuduses ei ole ka tugispetsialiste kiiresti lisandumas, kuna eriala omandatakse aastaid ja keelebarjääri tõttu ei saa ka välisriikidest tugispetsialiste üle tuua nagu mõnes teises valdkonnas. Seega tuleb olemasolevate spetsialistide kompetentsi võimalikult otstarbekalt rakendada ja seda ka piirkondlikud koostöökeskused teevad. Vajadusel on spetsialistidel võimalik teenust minna osutama naabermaakonda ning piirkondadepõhine töö pakub häid võimalusi veelgi tihedamaks kogemuste vahetuseks nt kovisioonides.

Oluline on ära märkida ka see, et kliendi valikuvõimalused Rajaleidjasse pöördumiseks ei ole kuidagi piiratud. Lapsevanem võib otsustada, millisesse keskusesse ta soovib minna, kuna vahel võib lähtuvalt logistikast, elukohast ja -korraldusest osutuda mõistlikuks hoopis naabermaakonna keskusesse suundumine.

Klientidel on arvukalt võimalusi nõustamisaja broneerimiseks

Kui Tallinnas, Pärnus, Jõhvis, Narvas ja Tartus on ka uuel aastal Rajaleidja infotöötaja kohapeal olemas, siis väiksemates keskustes infotöötaja edaspidi alaliselt ei tööta. Klientidel on lisainfo küsimiseks või nõustamisaja kokku leppimiseks võimalik valida neile sobiv kanal: kas üle-eestilise infotelefoni, meili või kodulehe vahendusel. Ka edaspidi on võimalik suhelda Rajaleidja e-nõustajaga kodulehel oleva chat’i vahendusel või broneerida aeg e-kirja teel. Juba on käimas ka e-broneerimissüsteemi arendus, et tulevikus oleks registreerimine kliendi jaoks veelgi mugavam.

Innove Rajaleidja keskused panevad südamele, et kui täiskasvanu kahtlustab lapsel mõnda hariduslikku probleemi, tuleb reageerida kohe, et mure ei jõuaks süveneda. Küll aga tuleb arvestada, et ka nõustamisele saamiseks on vaja tegutseda ettevaatavalt, sest nt kevadest mitmekordistub Rajaleidja õppenõustajate koormus ning ooteajad spetsialistiga kohtumiseks on mitmeid nädalaid. Mida varem pöörduda, seda kiiremini saab laps haridussoovituse ning kiirema abi.

Ka õppenõustamine võib tulevikus toimuda videosilla vahendusel

Lisaks tööle haridusasutustes ja keskustes kohapeal, liigub Innove Rajaleidja ka e-teenuste arendamise kursil. „Kahtlemata on ka e-teenused oluline võimalus olemasolevate tugispetsialistide kogemuste ja pädevuste otstarbekamaks rakendamiseks. Tugiteenused peavad samuti tehnoloogia arengutega sammu pidama ja soovijaile ning vajajaile olema kättesaadavad virtuaalsetes kanalites,“ sõnab Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi.

Näiteks on juba käimas esimesed katsetused videopõhise nõustamisteenuse pakkumiseks – esialgu logopeediliseks nõustamiseks, aga tulevikus võimalusel ka psühholoogiga vestlemiseks. „Lapsega tegeleb ikka professionaalne ja kogenud spetsialist, ent tavapärase ühes toas viibimise asemel võib laps olla näiteks Ruhnul, logopeed Rakveres ja neid ühendab videopilt,“ selgitab Labi, kuidas videoteenused hoiaksid kokku ka kliendi aega, sest ta ei peaks nõustamiseks ilmtingimata keskusesse kohapeale tulema.

Labi selgitab, et mõistagi jääb alatiseks osa teenuseid, mida me kunagi võrku tuua ei saa ega peagi, kuid kliendile valikuvõimaluse pakkumiseks ning spetsialistide tööaja mõistlikumaks ja ühtlasemaks korraldamiseks on e-teenuste arendus vajalik. „Ennekõike on see aga kindlasti üks võimalus ja kui klient videonõustamist ei soovi, on tal ikka võimalik tulla Rajaleidjasse kohapeale. Rajaleidja jääb kõikidesse maakonnakeskustesse alles.“

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.