Mobile menu

Uudised

Tasemetööde hooaeg algab uuendusliku loodusvaldkonna tasemetööga

Sel aastal viib SA Innove esmakordselt läbi riiklikud I ja II kooliastme loodusvaldkonna e-tasemetööd, millega hinnatakse ka üldpädevusi ja mille tagasiside aitab õpetajal ja õpilasel senisest efektiivsemalt õppeprotsessi suunata. 25. septembril teevad tasemetööd valimisse kuuluvad seitsmendate klasside õpilased ning 2. oktoobril valimisse kuuluvad neljandate klasside õpilased.

Loodusvaldkonna tasemetöödes keskendutakse eelkõige loodusteaduslikele üldpädevustele. Õpilastel tuleb uurimis- ja otsusetegemisülesannete abil igapäevaelulisi loodusteaduslikke probleeme lahendada. Teadmiste kõrval hinnatakse ka õpilaste analüüsi-, kavandamis- ja tõlgendamisoskusi. Tagasisidelehed õpilase ja grupi tasandil annavad õpetajale ja õpilasele soovitusi õppetegevuse edasiseks kavandamiseks.

Riiklikult analüüsitakse valimisse kuuluvate õpilaste tasemetööde tulemusi üldistatult, üleriigilisel tasemel. Valimisse mitte kuuluvad koolid võivad tasemetööd läbi viia vabatahtlikult ning nende õpilaste tulemusi hindavad koolid ise. 4. klassi tasemetöö valimisse kuulub 2023 õpilast 149 koolist, 7. klassi valimisse 1893 õpilast 141 koolist.

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo ütles, et tegu on uue lähenemisega õpilaste õpitulemuste hindamises. “Üldpädevusi õpetatakse aineüleselt ning uuendatud tasemetööde formaat lubab paremini jälgida nii õpilaste arengut aineõppes kui ka igapäevases elus vajalike oskuste omandamist,” ütles Hollo.

Innove testide keskuse loodusvaldkonna peaspetsialist Elle Reisenbuki sõnul ei pea õpilased tasemetööks eraldi valmistuma.  Tasemetöö on õppimist toetav hindamisvahend, testi sooritamise eest ei panda hindeid ega koostata koolidest pingeridasid. „Muretseda ei ole ka vaja selle pärast, et suvega on õpitu unustatud. Tasemetöö läbiviimise eesmärk on koguda tagasisidet teadmistest ja oskustest, mida õpilane on aastate jooksul sügavalt omandanud,“ selgitab Reisenbuk. Tema sõnul ausa tagasiside saamiseks on oluline, et tasemetöö toimuks julgustavas õhkkonnas. “Kui õpilane ei tunne suurt survet, siis saab ta kindlasti endast parima anda,” lisas peaspetsialist.

Kogu tasemetöö läbiviimisele kulub umbes 60 minutit, selle viiakse läbi elektroonilises keskkonnas EIS. Testi sooritamiseks on õpilastel aega 45 minutit, lisaks taustaküsimustik, mille täitmiseks on 5 minutit. Riiklikku valimisse kuuluvaid tasemetöid kontrollitakse kas elektrooniliselt või avatud vastustega küsimusi, mida ei ole võimalik elektrooniliselt kontrollida, hindavad õpetajad Innoves. Nendes koolides, kus tehakse riiklikku tasemetööd valimiväliselt, hindavad õpilaste avatud vastustega küsimusi oma kooli õpetajad Innove suuniste kohaselt.

Riiklike tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, kooli kogukonnale kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase pädevuste kohta. Loodusvaldkonna tasemetöid viib läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning tasemetööd on välja arendatud Tartu Ülikooli professori Margus Pedaste töögrupi teadlaste poolt. Käesolevad tasemetööd on esimesed uuenduslikud testid, mis on valminud Digipöörde programmis ESF meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara loomine ning kasutuselevõtt“ raames.

Lähemalt loodusõpetuse tasemetöödest
Korduma Kippuvate Küsimuste leht õpetajatele ja lapsevanematele

 

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.