Mobile menu

Uudised

Uued videod: 10 nõuannet õpetajale ja lapsevanemale distantsõppega toimetulekuks

Innove õppekava- ja metoodikaagentuuril valmis videosari “10 nõuannet” õpetajatele ja lapsevanematele.

Videotes “10 nõuannet” annavad Innove peaspetsialistid Kristin Veltri ja Anna Golubeva õpetajatele ja lapsevanematele nõu riikliku eriolukorra ajal Eesti koolides kehtiva distantsõppega toimetulekuks.

Videod on saadaval nii eesti kui ka vene ja inglise keeles Innove YouTube kanalil

Lapsevanematele on ilmunud ka põhjalikum tunniajane veebiseminar “Kuidas toetada last koduõppes”. Kuna kõigil inimestel ei pruugi praegusel perioodil olla aega või soovi pikka seminari vaadata, siis valmistasime ka lühemad videod, kuhu on koondatud vaid kõige olulisemad sõnumid.

Video õpetajale

Video lapsevanemale

Nõuanded õpetajale

 • Säilita rahu. Mida muretum ja rahulikum on õpetaja, seda muretum ja rahulikum on ka laps ja lapsevanem.
 • Ära muretse liiast, et selle aasta õpitulemused jäävad saavutamata. 2/3 õppeaastast on juba möödas, 2/3 õpitulemusi on juba saavutatud.
 • E-keskkond ei ole ainuvalik. Paberkandjal õpikud ja töövihikud ei ole kadunud kuhugi!
 • Kasutage endale ja õpilastele tuttavaid keskkondi. Praegu ei ole aeg kasutada uusi platvorme, mida õpetaja või õpilased veel ei tunne.
 • Esimese nädala eesmärk on luua rutiin ja tagada õpimotivatsioon, mitte saavutada tulemusi või panna hindeid.
 • Mida keerukamad on ülesanded ja mida ülejõukäivam õppekorraldus, seda madalam on õpimotivatsioon. Mõelge läbi mõistlikud õpimahud ja tähtajad.
 • Olge lapsevanematega pidevas suhtluses, küsige tagasisidet ülesannete raskusastme ja ajaressursi kohta. Kuulake ja arvestage tagasisidet.
 • Kui õpilane vajab õppetöös lisatuge, siis tuleb sellega arvestada ka praegu – diferentseerida ülesandeid ja õpikeskkonda.
 • Arvestage õpilase varasema nutisõltuvusega. Mõne õpilase puhul võib olla vajalik vähendada arvutitöö mahtu.
 • Arvestage sellega, et vanem ei ole õpetaja – uue osa selgitamine on siiski õpetaja roll. Tutvustage seda läbi videote vms. Vanem saab aidata lapsel kodutöid teha, kuid ei pea õpetama uut sisu. Leppige kokku aeg, mil lapsevanem saab õpetaja kätte, et ühiselt arutleda.
 • Õpetaja ei pea olema kangelane – kui jääte hätta, siis küsige julgelt abi oma kooli juhtkonnalt või Innovest.

Nõuanded lapsevanemale

 • Ärge liialt muretsege – tegemist on vaid ajutise olukorraga. Keegi meist ei ole kangelane. Stressis ja mures vanem ajab stressi ja murelikuks ka lapse.
 • Andke koolile julgelt teada, kui töö on ülejõukäiv, kui õppekorraldus ei toimi.
 • Hoidke nii päeva- kui ka unerežiimi. Ärgake hommikul õigeaegselt, järgige kooli poolt antud juhiseid, tehke kindlasti pause nii vabategevuse, söömise kui ka jalutamise näol.
 • Teadke, et e-keskkond ei ole ainuvalik – kui esinevad tõrked nutiseadmete kasutamisel, tulge tagasi juurte juurde. Arutage õpetajaga, kuidas laps saab õppida raamatute ja töövihikute, paberi ja pliiatsi abil.
 • Vaadake üle lapse e-koormus ning teavitage koheselt kooli, kui laps on kulutanud ekraanide teel õppimisele üle nelja-viie tunni järjest. Kaugõpe ei ole üksi e-õpe.
 • Kui laps vajab õppetöös tõhustatud- või erituge, siis pöörduge kooli tugispetsialistide või kohaliku Rajaleidja keskuse poole, saamaks nõu distantsõppe korraldamisel.
 • Kui lapsel on juba varasemast nutisõltuvus, siis andke sellest kindlasti koolile teada – saate leppida õpetajaga kokku alternatiivsed võimalused õppetöös osalemiseks.
 • Teavitage kindlasti kooli ka siis, kui laps on jäänud haigeks. Ärge piinake haiget last koolitöödega lihtsalt sellepärast, et kodust õppimine on praegu füüsiliselt võimalik.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.