Mobile menu

Uudised

Töökohapõhine õpe annab tööandjale võimaluse investeerida tulevikku

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe annab tööandjale võimaluse investeerida tulevikku koolitades töötajaid just oma ettevõtte vajadustest lähtuvalt. See toimub koostöös kutseõppeasutusega tasemeõppena. Lisaboonuseks on ettevõtte konkurentsivõime tõus ning motiveeritumad ja produktiivsemad töötajad. Sellisele järeldusele jõudis SA Innove tellitud uuring „Töökohapõhise õppe läbiviimise maksumus ja tasuvus tööandjale“.

„Uuringu eesmärgiks oli teada saada, kui palju töökohapõhises õppevormis osalemine tööandjale maksma läheb ning mis hetkest muutub panustatud raha tuluks. Päris rahalisi numbreid või keskmist tulu välja tuua ei saa, sest ettevõtted on väga erinevad. Küll aga annab uuring ülevaate peamistest kulu- ja tuluartiklitest, millega tööandja peab arvestama, kui ta selles õppevormis osaleb“, kommenteeris projekti arendusjuht Piret Lilover uuringu tulemust.

Liloveri sõnul on kõige suuremaks kuluartikliks tööjõukulu: „Töökohapõhises õppevormis peab tööandja maksma tööl veedetud aja eest vähemalt Eesti miinimumpalka ja see on kõige suurem kulu. Samuti on juhendamisega seotud kulu nii tööaja kui -tasu näol ettevõttele päris märkimisväärne. Materjali ja administreerimisega seotud kulud on pigem väiksema osatähtsusega.“

Õpipoiste kasumlik tööaeg õppe ajal, õpingute järel tekkiv kokkuhoid, sest õpipoiss ei vaja täiendavat aega tööga kohanemiseks ja sisse elamiseks, juhendamisega seotud kulude hüvitamine kooli poolt ja ära jäänud vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu värbamiskulud on ühed põhilisemad rahas mõõdetavad tuluartiklid, mis uuringus välja tuuakse.

Samas ei saa unustada mitterahalist kasu, mis antud ettevõtmise juures omab suurt ja olulist rolli. Kuigi uuringutulemustest selgub, et arvutuslikult on töökohapõhises õppes osalemise kulud tuludest suuremad, hindavad tööandjad töökohapõhist õpet just mitterahalist kasu silmas pidades kui investeeringut tulevikku. Piret Liloveri sõnul toovad uuringus osalenud ettevõtted esile, et läbi töökohapõhise õppe tõuseb töötajate motivatsioon ja produktiivsus ning mis veelgi olulisem – ettevõtjal on võimalus koolitada just enda vajadustele vastav tööjõud.

Eestis on töökohapõhisele õppele iseloomulik, et suur osa õpipoisse on ettevõtete töötajad juba enne õpingute algust ning õppureid, kes alustavad töökohapõhist õpet ilma eelnevate kutseoskusteta, on pigem vähe. See mõjutab ka uuringus osalenud ettevõtjate hinnanguid töökohapõhise õppe kasumlikkusesse ning ei võimalda teha universaalset üldistust. Küll aga saab iga ettevõtja uuringus nimetatud kulu- ja tulukomponendid aluseks võtta ning hinnata õppe läbiviimise tasuvust oma ettevõtte kontekstis.

Uuringu tulemustega saab tutvuda siin 

Töökohapõhise õppe näol on tegemist tasemeõppega kutsehariduses, kus kaks kolmandikku õppest toimub töökohal ning üks kolmandik kutsekoolis.

Uuringu tellis Sihtasutus Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondist toetatava tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames ning selle viis läbi Poliitikauuringute Keskus Praxis.

Täiendavat teavet töökohapõhise õppe kohta leiab siit: www.kutseharidus.ee/tookohapohine-ope ja www.employers.ee/algatused/opipoisiope-ehk-tookohapohine-ope

Lisainfo:
Piret Lilover
projekti arendusjuht
Tel. 5885 3769
piret.lilover@innove.ee

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.