Mobile menu

Uuringud

Põhikooli lõpueksamite taustaküsitlus

Alates 2015. aastast viib Innove läbi põhikooli lõpueksamite taustaküsitlusi, mille eesmärk on välja selgitada, kuidas on kooli õpikeskkond seotud õpilaste õpitulemuste ja õpipädevusega.

Õpilase õpipädevuse kujunemist toetavad õpetajad, mistõttu on õpioskuste uurimisel oluline vaadelda ka õpetajate tegevusi klassis. Taustaküsitlusi viiakse läbi põhikooli lõpuklassi õpilaste ja neid õpetavate õpetajate hulgas kolmes erinevas aines – matemaatikas, eesti keeles ning eesti keeles teise keelena. Lisaks üldistele õpikeskkonna, õpipädevuse ja õpitulemuste seoste uurimisele on taustaküsitluste läbiviimise eesmärgiks anda juba välja töötatud ja katsetatud hindamisvahendeid õpetajatele laialdasemaks kasutamiseks. Küsitlused annavad õpetajale informatsiooni selle kohta, kas ja kuidas tema klassitegevused ja teadmised toetavad õpilaste õpioskuste kujunemist.

Taustaküsitlusi viiakse läbi igal kevadel enne põhikooli lõpueksamite perioodi algust. Küsitlustes osalemine on vabatahtlik, tulemusi kasutatakse aineõpetajatele tagasiside andmiseks. Oluline on, et küsitlustes osaleksid nii õpetaja kui ka tema õpilased, vastasel juhul ei ole võimalik õpetajale tagasisidet anda.

Küsitlustes osalevad:

  • klassi õpilased, kes sooritavad matemaatika, eesti keele või eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksamit;
  • klassi õpilasi õpetavad matemaatika, eesti keele või eesti keel teise keelena õpetajad.

Nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks on vastamine isikustatud, sest analüüsideks on vaja õpilaste vastused seostada tema õpetaja küsitluse tulemuste ja õpilase enda eksamitulemustega. Seoste loomise järel muudetakse andmed anonüümseks. Õpilased osalevad küsitlustes ainult siis, kui vanem on andnud selleks nõusoleku (lapsevanema nõusolekuvorm eesti keeles, vene keeles. Vanema keeldumisel õpilane küsitlusele ei vasta.

Küsitlustulemuste põhjal anname üldistatud kujul tema õpilaste kohta tagasisidet igale küsitluses osalenud matemaatika, eesti keele ja eesti keel teise keelena õpetajale (küsitlusele peab olema vastanud vähemalt viis õpilast). Tagasiside hõlmab õpetaja õppetööd iseloomustavate tunnuste, üldistatult tema õpilaste õpioskuste ja eksamitulemuste kirjeldust teiste küsitluses osalenud õpetajate ja õpilaste üldise taseme taustal. Õpetajale mõeldud tagasisidet teistele osapooltele ei avalikustata. Tagasiside saadetakse õpetaja isiklikule e-posti aadressile, mille iga tagasisidet sooviv õpetaja küsitlusele vastamise käigus Innovele edastab. Õpetajate tagasiside näidisega saab tutvuda siin.

Põhikooli lõpueksamite taustaküsitlusi viiakse läbi tulenevalt Haridus- ja teadusministeeriumi määrusest nr 54, mis sätestab, et eksamitööd võivad õppekava eesmärkide ja õpitulemuste kohta tagasiside saamiseks sisaldada ka küsimusi. Õpilaste küsitlustega kogutakse täiendavat teavet õpilaste õpitulemuste ja õpioskuste ning kooli õpikeskkonna seoste kohta ning antakse õpetajatele tema õpilaste kohta tagasisidet.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.