Mobile menu

Uuringud

Rahuloluküsitlus

Haridussüsteem peab tagama inimestele ettevalmistuse nii ühiskonnas kui tööturul toimetulekuks ning valmisoleku oma oskusi vastavalt aja jooksul muutuvatele vajadustele uuendada. Eesti elukestva õppe strateegia 2020 seadis 2014. aastal sihiks, et erinevate osapoolte rahulolu elukestva õppe toimimisega peab Eestis kasvama.

Nii koolid, koolipidajad kui riik on palju pingutanud, et õpikeskkonda ja õpikäsitust uuendada ning õpilaste motivatsiooni ja toimetulekut toetada. Hindamaks, kas liigume õiges suunas, lisati õpilaste rahulolu 2015. aastast üldhariduskoolide tegevusnäitajate hulka, ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel alustati riiklikult korraldatud rahuloluküsitluste läbiviimisega 8. ja 11. klasside õpilaste hulgas. Esialgu koguti andmeid ainult õpilaste kohta ning võrdlemisi kitsa ringi tunnuste alusel. 2017. aasta alguseks valmisid aga uued küsimustikud, mida katsetati koolide valimil sama aasta veebruaris. Sihtrühmadena lisandusid õpetajad, lapsevanemad ja neljandate klasside õpilased, ning rahulolu hindamine muudeti senisest oluliselt mitmekesisemaks.

Rahuloluküsitluste eesmärgiks on anda ülevaade erinevate osapoolte kooliga rahulolust ning seirata selle muutumist ajas. Tagasiside toetab õppe- ja kasvatustöö tugevuste ja nõrkuste märkamist, aidates nii suunata õppeprotsessi arendamist õppeasutustes ning soodustades õppega seotud osaliste teabevahetust ja koostööd.

Rohkem infot kõiki haridustasemeid hõlmava rahulolu hindamise kohta leiad SIIT.

Rahuloluküsitluste tulemused:

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.