Mobile menu

Uuringud

Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused

Eesti haridusvaldkonna arengud aastani 2020 on sõnastatud Elukestva õppe strateegias, mis seadis 2014. aastal sihiks, et erinevate osapoolte rahulolu elukestva õppe toimimisega peab kasvama. Tulenevalt sellest sihist lisati õpilaste rahulolu 2015. aastast üldhariduskoolide tegevusnäitajate hulka ning alustati riiklike rahuloluküsitluste läbiviimisega.

Esimesed rahuloluküsitlused viidi läbi 2015. aastal, tagasisidet koguti üksnes üldhariduskoolide õpilastelt. 2016. aasta lõpuks töötas Tartu Ülikool välja uue haridusega rahulolu hindamise kontseptsiooni ning sellel põhinevad rahuloluküsitlused kõikidele haridustasemetele alates alusharidusest kuni täiskasvanute täiendkoolitusteni (kontseptsiooniga saad tutvuda siin). 2017. aastal katsetati uusi küsitlusi valimipõhiselt. Lisaks üldharidusele hakati andmeid koguma alushariduses ja kutsehariduses, sihtrühmadena lisandusid õpetajad ja lapsevanemad ning rahulolu hindamine muudeti senisest oluliselt mitmekesisemaks. Rahuloluküsitlused toimuvad kevadel, õpilaste hulgas viiakse andmekogumine läbi igal aastal, õpetajaid ja lapsevanemaid küsitletakse üle kolme aasta.

Uuringute sihtrühmad 2017-2022Skeemi suurelt kuvamiseks klõpsake pildil

Rahuloluküsitluste eesmärk on mitmekesistada õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused erinevate sihtrühmade heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks haridusasutuses. Küsitlustega kogutud andmeid kasutatakse haridusasutustele ja nende pidajatele tagasiside andmiseks. Tagasiside toetab nii õppeasutuse, kohaliku omavalitsuse kui ka riigi tasandil hariduse arengut ja aitab tähelepanu juhtida õppe- ja kasvatustöö tugevustele ja nõrkustele. Tagasiside toetab õppeprotsessi arendamist, aidates see viia vastavusse õppes osalejate vajadustega ning soodustab õppega seotud osaliste teabevahetust ja koostööd.

Küsitluste läbiviimist korraldab SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Küsimuste korral kirjutada rahulolu@innove.ee

Rahuloluküsitluste kohta leiate veel lisainfot SIIT.

 

Rahuloluküsitluste tulemused:

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.