Mobile menu

Uuringud

Rahuloluküsitlused üldhariduses

Riiklike rahuloluküsitlusi on üldhariduskoolides läbi viidud alates 2015. aastast, esimesed kaks aastat küll mõnevõrra teisel kujul. 2017. aastal võeti üldhariduskoolides kasutusele uued rahuloluküsitlused, millega hakati lisaks 8. ja 11. klassi õpilastele andmeid koguma ka 4. klassi õpilastelt, õpetajatelt, põhikooliastmes õppivate laste vanematelt ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatelt. Üldhariduskoolide õpilaste seas viiakse rahuloluküsitlusi läbi igal aastal, õpetajatelt ja lapsevanematelt kogutakse andmeid üle kolme aasta. Uus andmekogumine üldhariduskoolide õpetajate ja lapsevanemate seas viiakse läbi 2021. aasta kevadel. Õpilaste rahuloluküsitlused toimuvad 2020. aastal 10. veebruarist kuni 15. märtsini.

Küsitlustes osalemisega saavad nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad läbi tagasiside andmise osaleda koolikeskkonna arendamises, juhtides tähelepanu valdkondadele, kus muutuste esilekutsumine oleks vajalik. Küsitlustega kogutud andmeid kasutatakse koolidele ja nende pidajatele tagasiside andmiseks. Igale koolile, kust osales küsitluses vähemalt 5 vastajat ühest sihtrühmast, koostatakse asutusepõhine tagasisideraport. Raportis on läbivalt kooli tulemusi (nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate) kõrvutatud vastava sihtrühma riigi tasandi keskmise tulemusega. Üksiku indiviidi vastuste kohta tagasisidet ei anta! Kõiki üldhariduskoole julgustatakse oma tagasisidet jagama.

2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluste tagasiside NÄIDIS

 

2019. aasta õpilaste rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste riigi tasandi tulemused

neljas klass rahuloluuuring

Märkus. *-antud kahe faktori puhul on madalam skoor parem kui kõrge skoor, s.o mida madalam keskmine, seda vähem küüniliselt ja kurnatult vastajad end tundsid. Vastajate arv = 12 407.

kaheksas klass rahuloluuuring

Märkus. *-antud kahe faktori puhul on madalam skoor parem kui kõrge skoor, s.o mida madalam keskmine, seda vähem küüniliselt ja kurnatult vastajad end tundsid. Vastajate arv = 9920.

11klass rahuloluuuring

Märkus. *-antud kahe faktori puhul on madalam skoor parem kui kõrge skoor, s.o mida madalam keskmine, seda vähem küüniliselt ja kurnatult vastajad end tundsid. Vastajate arv = 5616.

täiskasvanud rahuloluuuring

Märkus. *-antud kahe faktori puhul on madalam skoor parem kui kõrge skoor, s.o mida madalam keskmine, seda vähem küüniliselt ja kurnatult vastajad end tundsid. Vastajate arv = 1046.

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.