Mobile menu

Uuringud

Siseriiklikud uuringud

Siit leheküljelt leiad SA Innove poolt korraldatavate siseriiklike uuringute (õpilaste rahulolu küsitluse ja põhikooli lõpueksamite taustauuringute) tulemused.

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 seadis 2014. aastal sihiks, et erinevate osapoolte rahulolu elukestva õppe toimimisega peab Eestis kasvama. Nii koolid, koolipidajad kui riik on palju pingutanud, et õpikeskkonda ja õpikäsitust uuendada ning õpilaste motivatsiooni ja toimetulekut toetada. Hindamaks, kas liigume õiges suunas, lisati õpilaste rahulolu 2015. aastast üldhariduskoolide tegevusnäitajate hulka, ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel alustati riiklikult korraldatud rahuloluküsitluste läbiviimisega 8. ja 11. klasside õpilaste hulgas. Esialgu koguti andmeid ainult õpilaste kohta ning võrdlemisi kitsa ringi tunnuste alusel. 2017. aasta alguseks valmisid aga uued küsimustikud, mida katsetati koolide valimil sama aasta veebruaris. Sihtrühmadena lisandusid õpetajad, lapsevanemad ja neljandate klasside õpilased, ning rahulolu hindamine muudeti senisest oluliselt mitmekesisemaks.

Rahuloluküsitluste eesmärgiks on anda ülevaade erinevate osapoolte kooliga rahulolust ning seirata selle muutumist ajas. Tagasiside toetab õppe- ja kasvatustöö tugevuste ja nõrkuste märkamist, aidates nii suunata õppeprotsessi arendamist õppeasutustes ning soodustades õppega seotud osaliste teabevahetust ja koostööd.

2018. aastal toimub riiklik üldhariduskoolide rahulolu-küsitlus 20. veebruarist 6. aprillini, millega kogutakse andmeid erinevate osapoolte kooliga rahulolu ja sellega seotud tegurite kohta. Vastama on oodatud kõigi koolide 4., 8. ja 11. klassi õpilased; kõik õpetajad ning põhikooliõpilaste vanemad. Täpsem info on leitav siit.

Põhikooli lõpueksamite taustauuringute läbiviimise eesmärgiks on analüüsida õpi- ja enesemääratluspädevuse näitajate seoseid õpilaste ainealaste teadmiste ja oskustega ning hinnata eri tüüpi koolide õpilaste näitajaid. Õpilase teadmised ja oskused on seotud nii klassitegevustega üldisemalt kui otseselt õpilastele efektiivsete strateegiate õpetamisega. Õpetajate paremad teadmised on seotud õpilaste paremate teadmiste ja oskustega. Õpetajate küsitluse eesmärgiks on hinnata õpetajate teadmisi õpistrateegiatest ning nende strateegiate õpetamise praktikaid.

 

Rahuloluküsitluste tulemused:

Õpilaste rahuloluküsitluse tulemused 2016

Õpilaste rahuloluküsitluse tulemused 2015

 

Taustauuringute tulemused:

Põhikooli eesti keel teise keelena lõpueksami taustauuringu tulemused 2017 

Põhikooli matemaatika lõpueksami taustauuringu tulemused 2017 

Põhikooli matemaatika lõpueksami taustauuringu tulemused 2016 

Põhikooli eesti keel teise keelena lõpueksami taustauuringu tulemused 2015

Põhikooli matemaatika lõpueksami taustauuringu tulemused 2015

Eesti keel teise keelena riigieksami taustauuringu tulemused 2015

Matemaatika riigieksami taustauuringu tulemused 2015

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.