Mobile menu

Uuringud

TALIS uuring

TALIS on rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring, millega kogutakse andmeid õpetajate, õpetamise, õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta OECD riikides. 

Andmete analüüs võimaldab võrrelda sarnaste probleemidega riike, et õppida erinevatest lähenemisviisidest ja nende mõjust õpikeskkonnale ning arendada välja tipptasemel õpetaja elukutse.

Eesti on osalenud ka kahes eelnevas TALIS uuringus 2008. ja 2013. aastal. Osalevate riikide arv on kasvanud selle aja jooksul 24-lt 48-ni. TALIS uuringud on andnud väärtuslikku sisendit poliitikakujundamisse (sh Elukestva Õppe Strateegia 2020 koostamisse, täiendusõppe prioriteetide seadmisse jne), võimaldanud analüüsida trende ning võrrelda Eestit teiste riikidega. Mitmeid TALIS uuringu näitajaid kasutatakse siseriiklike indikaatoritena.

1. märtsis kuni 11. maini 2018 toimub suuremahuline põhiuuring. Eestist on uuringusse kaasatud 200 kooli ja arvamust on võimalik avaldada üle 3300 õpetajal ja 200 koolidirektoril.

Küsitletavateks on põhikooli 7.-9. klasside õpetajad ja nende koolide juhid. Uuringu jaoks on välja töötatud eraldi õpetajale ja koolijuhile mõeldud küsimustikud, mille täitmine võtab aega umbes 45 minutit. Küsimustikega uuritakse õpetajate professionaalset arengut, õpetajate hindamist ja tunnustamist, õpetajate pedagoogilisi uskumusi, praktikaid ja tööalaseid hoiakuid ning koolijuhtimist. Küsimustikud täidetakse elektrooniliselt.

2017. a veebruaris viidi läbi testuuring 30 koolis üle Eesti, milles uuriti õpetajate professionaalset arengut, õpetajate hindamist ja tunnustamist, õpetajate pedagoogilisi uskumusi, praktikaid ja tööalaseid hoiakuid ning koolijuhtimist.

Uuringu tulemused avalikustatakse 2019. aasta juunis. 

TALIS uuringu läbiviimist Eestis koordineerib Innove. Uuring viiakse läbi ESF programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” raames.

 

 

 

 

 

Kontakt:
OECD TALIS 2018 Eesti riiklik koordinaator Ülle Übius, ylle.ybius@innove.ee, 5057924
OECD TALIS 2018 Eesti riiklik andmejuht Lauri Veski, lauri.veski@innove.ee, 735 0541

 

Company contact info

Tähelepanu! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Attention! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.

Внимание! Teie veebilehtiseja ei vasta kodulehe külastamiseks vajalikele nõuetele. Palun vahetage veebilehitsejat või seadet, millega te veebilehte sirvite.